MBA-Header-1

Otisk

Údaje v souladu s § 5 Telemediálního zákona:

Miriquidi Bike Arena

TrailCenter® Rabenberg
c/o Sportpark Rabenberg e. V.
08359 Breitenbrunn
Telefon: 037756 171-0
Fax: 037756 171-555
E-Mail: info@trailcenter-rabenberg.de
Homepage: www.trailcenter-rabenberg.de
Vereinsregister des Amtsgerichtes Chemnitz Nr. VR 15179
Steuernummer: 218 143 04539
Ust.-ID.: DE141036490

Grafikdesign & Layout: Alexander Seypt

Webdesign: Marcel Lohr (Mountainlovers - Foto / Video / Webdesign)

Fotografický a video kredit: Trailcenter Rabenberg, Trailpark Klinovec, Trailpark Plesivec, Stoneman Miriquidi, Marcel Lohr (Mountainlovers - Foto / Video / Webdesign)

Záruka za obsah

Jako poskytovatel služeb jsme podle § 7 odst.1 telemediálního zákona odpovědní za vlastní odkazy na těchto stránkách v souladu podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 telemediálního zákona však nejsme jako poskytovatel služeb povinni sledovat či podle okolností zkoumat zprostředkované nebo uložené cizí informace, které ukazují na protiprávní činnost.

Povinnost k odstranění nebo zablokování používání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Takovéto ručení je však možné teprve od okamžiku zjištění konkrétního porušení práva. Poté co vejde v známost porušení práva, tyto obsahy okamžitě odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí webové stránky, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme převzít záruku za tyto cizí obsahy. Za tyto obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný dotyčný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Propojené stránky byly k momentě propojení prověřeny ohledně možného porušení zákona. Protiprávní obsahy nebyly v momentě umístění odkazu zjištěny. Permanentní obsahová kontrola propojených stránek není bez konkrétního důvodného podezření na porušení práva myslitelná. Při zjištění porušení práva tyto odkazy okamžitě odstraníme.

Autorské právo

Obsahy a díla vytvořená provozovatelem stránky podléhají německému autorskému právu. Kopírování, zpracování, šíření a jakýkoliv způsob zpeněžení nad rámec autorského práva si vyžaduje písemný souhlas dotyčného autora resp. provozovatele. Stahování a kopírování této stránky je povoleno jen pro soukromé, nikoliv komerční použití.

Pokud obsahy na této stránce nebyly vytvořeny provozovatelem, je potřeba dodržovat autorská práva třetí strany. Zvláště jsou obsahy třetích osob odpovídajícím způsobem označeny. Pokud si přesto všimnete porušení autorských práv, prosíme Vás, abyste nás na to upozornili. Poté co se o porušení práva dozvíme, budou tyto obsahy okamžitě odstraněny.

EU Řešení sporů online

Od 09.01.2016 mají být spory mezi spotřebiteli a obchodníky v souvislosti s online kupními smlouvami řešeny pomocí online platformy k mimosoudnímu řešení sporů online. Tuto platformu poskytuje EU komise a nachází se pod tímto odkazem:ec.europa.eu/consumers/odr

Tourismusverband Erzgebirge e.V. se nezavazuje k účasti na řešení sporů před orgánem mimosoudního řešení sporů spotřebitele.

anordnung_pflichtlogos